Strategie-uitvoering & Continue verbetering

De brug bouwen terwijl je erop loopt
Met een systematische aanpak help ik organisaties met het concretiseren en aanscherpen van hun strategie, en strategieformulering te verbinden aan de implementatie. Waarmee ook meteen een brug wordt gelegd tussen boardroom en werkvloer. Ik kan hierbij het gehele traject begeleiden, of delen daarvan in een aantal workshops.

 

 • Strategie Workshop
 • Strategische Organisatiedialoog
 • MT Vergadereffectiviteit
 • Strategie-Executie Workshop
 • Strategie-Realisatie Project

Strategie Workshop

Samen de strategische richting bepalen en vertalen naar concrete initiatieven en een executie-aanpak

Kenmerken & Resultaten
Werkwijze waarin een gezamenlijk begrepen en gedragen besluit genomen wordt over de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt
Een Strategy Map (Kaplan & Norton) die overzichtelijk en samenhangend de strategie beschrijft op 1 A4’tje

Strategische Organisatie Dialoog

Breng de papieren tijger tot leven

Kenmerken & Resultaten
Continue, interactieve, strategische dialoog met een dwarsdoorsnede uit de organisatie en klanten haalt de beste ideeën boven en brengt de strategie tot leven
Instrumenten als grote groepsdialogen, klantenpanels, world café, roadshow, online discussies, engagement checks, voortgangsrapportage

Strategie Executie Workshop

Strategie is 5% bepalen en 95% uitvoeren

Kenmerken & Resultaten
Voorbereiding met interviews en strategie-executiescan
2d. Co-design workshop waarin de belangrijkste strategie-executie elementen worden ontworpen a.h.v. best practices uit praktijk en literatuur
Kennis en vaardigheden van de belangrijkste strategie-executie principes, elementen en tools
Plan van aanpak voor systematische strategie-executie met oplossingen voor de knelpunten:

 • Top-3 Doelen & KPI’s
 • Sleutelactiviteiten
 • Voortgangsbewaking
 • Visueel scorebord
 • Referentiekader voor wekelijkse accountability meetings
 • Effectief vergadergedrag

MT Coaching Vergadereffectiviteit

“De kwaliteit van de MT-vergaderingen bepalen de kwaliteit van de organisatie”

Kenmerken & Resultaten

 • Observatie en gezamenlijke evaluatie
 • Scherpe feedback op proces en interactie, kort-op-de-bal en relevant
 • Direct toepasbare tips
 • Learn while you earn

Strategie-Realisatie Project

De strategie systematisch en continu verbeterend ten uitvoer brengen

Kenmerken & Resultaten
Uitvoering door eigen mensen die in multi-disciplinaire actieteams strategische verbeterthema’s oppakken

 • veel mensen actief betrokken
 • verantwoordelijkheid in de lijn
 • learning-on-the-job

Agile Plan-Do-Check-Act (PDCA) projectmanagement

 • bijsturen tot er resultaat is
 • continue verbetering als ‘way of life’

Implementatie-coaching: ondersteuning on-the-job bij de nieuwe werkwijze (of train-de trainer voor managers die het hun eigen team uitleggen), daadkracht, denkkracht, energie, initieerkracht, afmaakkracht, performance-coaching, luisterkracht, confrontatiekracht, verandermgt.-ervaring, support, slimme tools, templates, humor, …