Robert Schenk

Voorbeeldsituatie

“…met verbazing ontdekte verkoper Willem tijdens de brownpaper workshop dat manager Bob helemaal niet zo blij was met de opdracht van de klant. De aanvraag bevatte zoveel maatwerk dat de afgesproken deadlines onhaalbaar waren. Daar hadden ze samen nog nooit zo over gesproken, laat staan dat ze elkaar daarover vragen stelden. Na aanvankelijke irritatie kwamen Bob en Willem tot de ontdekking dat ze de zaken beter op elkaar af moesten stemmen en groeide het wederzijds begrip. De basis voor een nieuwe succesvolle werk- en communicatiewijze was gelegd.”

 

Dit voorbeeld typeert mijn ‘hybride’ aanpak: als bedrijfskundig ir. kijk ik met een analytische blik naar de flow in het proces, en als gedragstrainer houd ik Bob en Willem de spiegel voor: ze stellen elkaar geen vragen en praten meer vanuit hun irritatie dan dat ze samen naar een betere werkwijze zoeken.

Robert Schenk - Performance Coach

Robert Schenk
Performance Coach
Geboren 1968

Loopbaan o.a.

  • Performance Consultant, Krauthammer Consulting
  • Training Consultant, Krauthammer International
  • Consultant, EY Consulting
  • Product Manager, Citroën NL
  • Market Development Manager, TransOpen

Opleiding

  • Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven
  • Gymnasium beta

LinkedIn: linkedin.com/in/schenkrobert
Twitter: @robert_schenk

Mijn achtergrond

Als consultant bij een groot adviesbureau merkte ik dat goede inhoudelijke analyses en adviezen vaak in een la eindigen als je niets aan de ontwikkeling van mensen doet. Het zijn ten slotte de mensen die de business maken. Dat was destijds mijn reden om over te stappen naar de trainingswereld. Als management trainer zag ik mensen groeien in hun competentie en ontwikkeling. Maar als de werkwijze niet mee verandert, levert een training hoogstens een korte-termijn verbetering op. Ik leerde dat het om de combinatie gaat: mensen versterken & processen verbeteren. Als Performance Coach combineer ik nu beide rollen en help ik bedrijven om tot echte prestatieverbetering te komen.

A bad system will beat a good person every time”
W. Edwards Deming

Mijn drijfveren

Ik ben een ‘learner’. Intrinsiek nieuwsgierig hoe mensen, teams en organisaties werken. Waarom het goed gaat, waarom het soms minder goed gaat, en hoe het beter kan. Mijn drijfveer is het beste in mensen naar boven halen. Mensen die met een twinkeling in de ogen prestaties neerzetten waarvan ze niet wisten dat ze dat in zich hadden. Dat geeft mij energie en is mijn grootste ‘return on investment’.

 

Waarom een externe Performance Coach?

Een goede manager kan veel zelf. Waarom is het soms toch raadzaam een externe facilitator, adviseur of coach in te schakelen?

  • Toegevoegde waarde – “deze discussie is veel nuttiger dan onze normale vergaderingen”. Een goed gefaciliteerde workshop levert veel meer op dan alleen de workshop resultaten: samenwerking waarin van alle aanwezige expertise wordt benut, positieve energie, verbetering van de communicatie en werkrelaties. Mijn praktische insteek en actiegerichtheid helpen sneller tot de kern te komen en concepten te vertalen in concrete en vastgelegde actiepunten. Dit rendement is van groot belang omdat alle aanwezigen kostbare tijd investeren in de bijeenkomst.
  • Ideeën, Kennis & Ervaring – vanuit mijn vakgebied heb ik veel ervaring hoe verschillende organisaties omgaan met de harde en zachte aspecten van verandermanagement. Onderwerpen waarmee niet iedere manager dagelijks bezig is. Daarom kan ik nieuwe ideeën en best-practices aandragen die deelnemers kunnen inspireren en sneller op gang helpen.
  • Focus – met een externe facilitator kun je als manager zelf volledig en vrij deelnemen aan de discussie, zonder dat je hoeft letten op het proces, de agenda of de vastlegging. Doordat de facilitator ook de voorbereiding tot in de details oppakt, wordt de manager ontzorgt en bespaart hij veel tijd.
  • Onafhankelijk buitenstaandersperspectief – verschillende standpunten worden neutraal verduidelijkt, en de groepsdynamiek – dominante types afremmen en introverte types ruimte geven – wordt vaak beter gehanteerd door een neutrale buitenstaander zonder ‘historische ballast’.

Lees ook mijn blog “een topcoach in actie” waarom je met een goede coach verder komt.