Gestroomlijnde Processen en Organisatie

If you can’t describe what you are doing as a process,
you don’t know what you are doing.
W. Edwards Deming

Processen en organisatie omvatten de ‘harde’ kant van verbeteren:

 • Met welke werkwijze bereiken we het meest effectief onze doelen?
 • Hoe meten we de prestaties?
 • Wat is ieders rol in het geheel?
 • Welke structuren creëren eigenaarschap?
 • Hoe ondersteunen de systemen de werkwijze?
 • Hoe organiseren we het continu verbeteren?

Vaak liggen er handboeken in de kast, meestal onder een stapel stof. Processen, systemen en structuren samen met de teams ontwerpen, optimaliseren en tot leven brengen is mijn expertise. Enkele interventies op dit vlak:

 • Brown Paper Procesoptimalisatie Workshop
 • Lean Kaizen Event
 • Groeien naar Zelfsturing

Brown Paper Procesoptimalisatie Workshop

Samenwerken om helder zicht op de afdelingsoverschrijdende werkwijze en de knelpunten te krijgen, en een nieuwe, gestroomlijnde en gedigitaliseerde aanpak te ontwerpen

Kenmerken & Resultaten

 • Lean principes a.h.v. Lego Workshop
 • Brown Paper huidige proces
 • Grondoorzaak analyse voor knelpunten
 • Brown Paper nieuw, gestroomlijnd procesontwerp
 • Beter wederzijds begrip tussen de afdelingen; minder verspilling en frustratie, meer snelheid en toegevoegde waarde

Lean Kaizen Event

Gefocuste verbeterslag legt de basis voor continue verbetering

Kenmerken & Resultaten

 • Planning en nulmeting
 • 5d. Lean Kaizen Event: korte lean basistraining, procesanalyse, aantal verbeter-iteraties, nieuwe werkwijze ontwikkelen en vastleggen, ondersteunende tools & checklists
 • Lean kennis & vaardigheden, betrokkenheid bij nieuwe werkwijze, slagvaardige cultuur van probleemoplossen en continue verbetering; gestroomlijnde werkwijze

Groeien naar Zelfsturing

Zelfsturing is de hype voorbij, maar vraagt persoonlijke groei en aanpassing van leidinggevenden, teams en de organisatie. Hoe richt je dat in op een manier die de aanwezige talenten optimaal inzet en verder ontwikkelt?

Kenmerken & Resultaten

 • Van managen naar faciliteren en coachen; van uitvoeren naar meesturen. Zelfsturing vraag meer eigenaarschap een vaardigheden in het team op het gebied van communiceren, vergaderen, keuzes maken en besluitvorming zonder overal over mee te praten, intervisie – en een andere visie op de managementfunctie
 • Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en accountability, teamwork