Veel veranderprojecten vragen continu aandacht en energie van management en organisatie. En sterven – op het moment dat de managementaandacht verslapt – een stille dood. Als de intrinsieke motivatie en energie van medewerkers niet worden aangeboord, is de kans op duurzaam succes klein.

De Duitse hoogleraar Heike Bruch brengt energie in kaart naar twee dimensies: intensiteit (hoog/laag) en kwaliteit (positief/negatief). Schrijver Hans van der Loo heeft hieruit een energiematrix opgesteld:

Energiematrix

Wat beïnvloedt ons energieniveau?

Ons energieniveau ontstaat in wisselwerking tussen externe factoren (voedsel, werkomgeving, taken) en interne factoren (mindset, emotionele en mentale processen in ons brein), die energie geven of zorgen voor een ‘energielek’. Er zijn vier bewezen energiebronnen en een ‘ontstekingsmechanisme’ om de energie tot ontbranding te brengen:

Energiebronnen

 • Perspectief – inspirerende inzichten, aandacht, alertheid, creativiteit, leren en groeien
 • Ambitie – committment waanzinnig belangrijke doelen, wilskracht, verantwoordelijkheid
 • Bevlogenheid – gedrevenheid, focus op sterktes, veerkracht, wendbaarheid
 • Binding – samenwerking op basis van vertrouwen, empathie, synergie

Ontstekingsmechanisme dat de energiebronnen helpt tot ontbranding te komen:

 • Positieve basisattitude, gebaseerd op
  • autonomie (eigen keuzes maken, eigenaarschap, zelfleiderschap)
  • zelfvertrouwen (geloof in eigen kunnen, eigenwaarde, positiviteit, enthousiasme)
  • optimisme (positieve toekomstverwachting)

Met deze kennis kunnen managers, teams en organisaties bewust het energieniveau beïnvloeden en hiermee de succeskans van organisatieveranderingen, prestatie en plezier significant vergroten.