Vertrouwen is de basis van iedere samenwerking. En dat vertrouwen is vooral gebaseerd op het lef om kwetsbaar te durven zijn. Om jezelf te zijn, en je niet door angst, schaarste of andermans agenda te laten sturen. Een relevante boodschap voor zowel de werk- als privéomgeving.

Brene Brown brak door met haar TED-talk “The Power of Vulnerability” (2010, 10 miljoen views! – http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html)

Nu is haar tweede boek “Daring Greatly” vertaald. Een paar punten uit haar boodschap:

  • Streef je eigen – en niet andermans – doelen na
  • Ik ben goed genoeg, ook al lukt niet alles. Accepteer jezelf – inclusief talenten en mindere punten (geen minderwaardigheid en geen zelfoverschatting) en wees aardig, mild voor jezelf. Voor de Koot & Bie fans: wees jezelf broeder…http://www.youtube.com/watch?v=sHuPl_rk97M
  • Luister naar constructieve kritiek, én laat je niet de mond snoeren door hatelijk commentaar
  • Durf kwetsbaar te zijn – je nek uit te steken, op intuïtie te varen, je creativiteit te gebruiken, nee te zeggen en je grenzen aan te geven. Verberg je niet achter een schild dat je zogenaamd beschermt maar eigenlijk je kwaliteiten verhult en verbinding in de weg staat. Train je kwetsbaarheidsspier!

Hieronder een Volkskrant interview met Brene Brown van 8 november 2013:

Brene Brown - VK 8nov2013